KooptakteCheck

Een voorlopig koopcontract is bindend?

Een voorlopig koopcontract is bindend?

De term ‘voorlopig koopcontract’ (of ‘voorlopige koopakte’ of ‘voorlopige koopovereenkomst’) wordt veel gebruikt, maar is eigenlijk niet juist.
Een koopcontract van een woning is altijd definitief en bindend.
Het enige ‘voorlopige’ aan het koopcontract is de wettelijke bedenktijd van 3 dagen. Hierdoor mag je als koper binnen 3 dagen na de ondertekening van het koopcontract nog afzien van de koop. Dit kan zonder opgaaf van reden en zonder boete en/of kosten.

Naast de wettelijke bedenktijd van 3 dagen kun je daarnaast nog een beroep doen op de ontbindende voorwaarden. Op het moment dat een bepaalde, in het voorlopig koopcontract omschreven, situatie zich voordoet, kun je na de ondertekening van het voorlopig contract nog afzien van de koop.
Wanneer je een beroep doet op een ontbindende voorwaarde zul je bij de verkoper de reden(en) van het beroep moeten aangeven. Ook bij en (geslaagd) beroep op de ontbindende voorwaarden kun je zonder boete en/of kosten van de koop afzien.

De meest gebruikte ontbindende voorwaarden zijn:
  • het financieringsvoorbehoud;
  • het voorbehoud van bouwkundige keuring; en
  • het voorbehoud van verkoop eigen woning (‘no risk’-clausule).
Wil je meer weten over de ontbindende voorwaarden in een voorlopig koopcontract lees dan ons artikel Ontbindende voorwaarden voorlopig koopcontract.

Vragen?

Heb je behoefte aan een paar extra ogen die voor jou het voorlopig koopcontract beoordelen? Of heb je vragen over de wettelijke bedenktijd en/of ontbindende voorwaarden? Neem dan contact met ons op. Je kunt ons bereiken per email (info@koopaktecheck.nl) of per telefoon (06-14123146).