KooptakteCheck

Het voorlopig koopcontract

Het voorlopig koopcontract

Het kopen van een woning is één van de belangrijkste momenten in je leven met grote financiële gevolgen. Ook op juridisch gebied komt er bij de aankoop van een woning heel wat kijken. Allerlei zaken waar je als koper misschien nog nooit aan hebt gedacht.
Vaak bevat de koopakte (ook wel koopcontract of koopovereenkomst genoemd) lastige of zelfs onbegrijpelijke bepalingen en begrippen.
Toch is het van belang dat je weet wat deze bepalingen en begrippen inhouden, zodat je weet wat je tekent en achteraf niet voor verrassingen komt te staan.
In de voorlopige koopovereenkomst staan bijvoorbeeld de gegevens van jou en de verkoper, de prijs van de woning, de datum van overdracht, de termijn voor de bankgarantie of waarborgsom, maar ook ontbindende ontbindende voorwaarden en andere afspraken die je met de verkoper hebt gemaakt.

Voorlopig koopcontract is bindend

Zodra je het voorlopig koopcontract hebt getekend, zit je in beginsel aan de koop vast. De naam ‘voorlopig koopcontract’ is dan ook wat misleidend. Een voorlopig koopcontract is dus wel degelijk bindend. Zowel voor jou als voor de verkoper. Wel heb je als (particuliere) koper 3 dagen bedenktijd. Dit houdt in dat je binnen 3 dagen de koop kunt ontbinden, zonder financiele gevolgen. De bedenktijd gaat in zodra jij een kopie van de door jou en de verkoper getekende koopovereenkomst hebt ontvangen.
Ook kunnen in het voorlopig koopcontract ontbindende voorwaarden zijn opgenomen. Een ontbindende voorwaarde is een bepaling in de koopovereenkomst. Op het moment dat zich een bepaalde omstandigheid, zoals omschreven in de koopakte, voordoet, kun je nog zonder financiele gevolgen onder de koop uit. De meest voorkomende ontbindende voorwaarden zijn het financieringsvoorbehoud, het voorbehoud van bouwkundige keuring en het voorbehoud van verkoop van je eigen woning (no risk-clausule). Het is van belang dat de ontbindende voorwaarden juist zijn geformuleerd en dat rekening is gehouden met reele termijnen.

Voorbeeld koopakte

Op het internet zijn diverse voorbeelden van een koopakte, een koopcontract of een koopovereenkomst beschikbaar. Deze voorbeelden kun je gebruiken voor de (ver)koop van een huis.
Let op: dit zijn allemaal standaard koopaktes. Als je gebruikt maakt van dit standaard koopcontract, laat er dan goed naar kijken. Je doet immers de grootste en duurste aankoop in je leven. Maatwerk is dan geboden!
KoopakteCheck kan voor jou de koopakte opstellen of de koopakte controleren. Je kunt contact met ons opnemen via info@KoopakteCheck.nl.

Laat je koopcontract controleren

Wil je zeker weten dat alles in de koopovereenkomst klopt? Laat het koopcontract dan controleren door KoopakteCheck.
KoopakteCheck signaleert belangrijke verbeterpunten en wijst je op risico ́s en valkuilen in de koopakte.
Hierdoor kun je vóór het ondertekenen nog wijzigingen aanbrengen in de koopovereenkomst en voorkom je vervelende verrassingen achteraf.
Neem geen risico en laat je voorlopig koopcontract controleren door KoopakteCheck.