KooptakteCheck

Verborgen gebreken

Verborgen gebreken

Het is de nachtmerrie van iedere eigenaar: een ernstig gebrek aan de woning. Denk aan asbest, funderingsproblemen, scheuren in de muur, boktor, schimmel, lekkages en andere gebreken.
Soms ontdek je het gebrek pas na de overdracht, omdat de verkoper niets over het gebrek heeft gezegd of omdat jou tijdens de bezichtigen(en) niets is opgevallen.

Als het gebrek al zichtbaar was voor de koop, dan had je als koper kritische vragen daarover moeten stellen. Mogelijk had je het gebrek ook nader moeten onderzoeken. Op jou, als koper, rust immers een onderzoeksplicht. Op de verkoper rust een mededelingsplicht. De verkoper moet eventuele gebreken die hij kende of behoorde te kennen aan jou mede te delen.
Over het algemeen wordt aangenomen dat de mededelingsplicht van de verkoper zwaarder weegt dan de onderzoeksplicht van de koper.
Wil je meer weten over de mededelingsplicht en onderzoeksplicht? Lees dan ons artikel Mededelingsplicht en onderzoeksplicht.

Als koper kun je aan je onderzoeksplicht voldoen door een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Een onafhankelijke expert kijkt naar de bouwkundige staat en de gebreken van de woning.
Het is raadzaam om altijd een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Je weet dan wat de staat van de woning is, welke (herstel)werkzaamheden er nog uitgevoerd moeten worden en wat de kosten hiervan zullen bedragen.