KooptakteCheck

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Deze website wordt door ons voortdurend met zorg samengesteld en gecontroleerd. Toch is het mogelijk dat deze onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Zie je iets merkwaardigs of kom je een fout tegen, laat het ons dan weten via het contactformulier of stuur een mailbericht naar .

KoopakteCheck is een onderdeel van AktenCheck B.V. AktenCheck B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte (financiële) schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het bezoek aan KoopakteCheck.nl, uit het gebruik van KoopakteCheck.nl, van de door haar op KoopakteCheck.nl aangeboden diensten en/of van de informatie die van of via KoopakteCheck.nl is verkregen. Door het gebruik van de website aanvaard je deze disclaimer, de privacystatement en eventuele wijzigingen daarvan.


Copyright

KoopakteCheck is een geregistreerde handelsnaam van AktenCheck B.V. AktenCheck B.V. is houder van de auteurs- en databankrechten op alle onderdelen van deze site, zoals teksten, illustraties, lay-out, data en techniek. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AktenCheck B.V. is verveelvoudigen, openbaar maken, opvragen en/of hergebruiken, anders dan voor eigen niet commercieel gebruik, niet toegestaan.

Lees ook onze algemene voorwaarden.