KooptakteCheck

Ontbindende voorwaarden voorlopig koopcontract

Ontbindende voorwaarden voorlopig koopcontract

Eén van de belangrijkste artikelen in het voorlopig koopcontract is het artikel over de ontbindende voorwaarden.
Op het moment dat een bepaalde, in het koopcontract omschreven, situatie zich voordoet, kun je als koper, ook na ondertekening van het koopcontract, - zonder financiele gevolgen - nog onder de koop uit.

De meest gebruikte ontbindende voorwaarden zijn:

  • het financieringsvoorbehoud;
  • het voorbehoud van bouwkundige keuring; en
  • het voorbehoud van verkoop eigen woning.
Het financieringsvoorbehoud houdt in, dat je het voorlopig koopcontract kunt ontbinden wanneer je, voor een bepaalde datum, de financiering niet rondkrijgt, bijvoorbeeld omdat de bank jouw hypotheekaanvraag afwijst.
Doordat je (tijdig) een beroep doet op een ontbindende voorwaarde, ben je de verkoper geen boete verschuldigd, wel kan het zijn dat al gemaakte (notaris)kosten wel voor jouw rekening komen.
Je zult de afwijzing van de bank schriftelijk moeten aantonen. Soms is één schriftelijke afwijzing voldoende, maar in sommige koopcontracten staat helaas dat er twee schriftelijke afwijzingen nodig zijn.
Eén schriftelijke afwijzing is naar onze mening niet meer dan redelijk.

Een voorbehoud van bouwkundige keuring, ook wel een bouwkundig onderzoek/inspectie genoemd, is de voorwaarde waardoor je de aankoop nog kunt ontbinden in het geval de bouwkundige staat van de woning zou tegenvallen of wanneer eventuele kosten voor het herstel van gesignaleerde gebreken boven een bepaald (door jou aan te geven) bedrag uitkomen.

Bij een voorbehoud verkoop eigen woning kan jij het koopcontract nog ontbinden, wanneer het je niet lukt om jouw eigen woning, voor een bepaalde datum, (onvoorwaardelijk) te verkopen. Een dergelijke voorwaarde wordt ook wel een ‘no-risk-clausule’ genoemd. Door de noriskclausule voorkom je dat je eigenaar wordt van twee woningen en dus dubbele lasten hebt.

Termijnen ontbindende voorwaarden

De termijnen van de ontbindende voorwaarden zijn van groot belang. Deze mogen niet te kort zijn. Neem voor het financieringsvoorbehoud, maar ook de bouwkundige keuring een ruime termijn op. Je bent immers ook afhankelijk van de bank respectievelijk een bouwkundig keurder.

De bank heeft doorgaans (minimaal) 6 tot 8 weken nodig om jouw hypotheekaanvraag goed te kunnen beoordelen. Ook zal een bouwtechnisch keurder niet meteen de woning kunnen komen keuren.

Inroepen van een ontbindende voorwaarde

Het inroepen van een ontbindende voorwaarde moet ‘schriftelijk, goed gedocumenteerd en via gangbare communicatiemiddelen’. Een telefoontje naar de makelaar is dus niet voldoende.
Een aangetekende brief naar de verkoper met daarin de betreffende ontbindende voorwaarde, almede (bewijs)stukken ter onderbouwing, is wèl de juiste manier.

Zijn de ontbindende voorwaarden in het voorlopig koopcontract goed geformuleerd?

De formulering van de ontbindende voorwaarden in het voorlopig koopcontract luistert nauw en er moeten ruime termijnen worden opgenomen.

Wil je zeker weten dat de formulering van de ontbindende voorwaarden injouw koopcontract klopt? Laat het voorlopig koopcontract dan controlerendoor KoopakteCheck.

KoopakteCheck beoordeelt de (juridische) tekst en termijnen van de ontbindende voorwaarden in jouw voorlopig koopcontract. We wijzen jou op de verschillende risico’s en doen direct bruikbare aanbevelingen.
Daarnaast checken wij ook alle andere bepalingen in jouw koopcontract.
Zo weet je wat je tekent en voorkom je vervelende verrassingen achteraf.

Neem geen risico en laat je voorlopig koopcontract beoordelen door KoopakteCheck.