KooptakteCheck

Veelgestelde vragen

  Staat jouw vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op.Wat is een KoopakteCheck?

Een KoopakteCheck is een juridisch advies over de inhoud van de koopakte in begrijpelijke taal gericht op jouw persoonlijke situatie. Hierdoor kun je vóór het ondertekenen nog veranderingen aanbrengen in de koopakte en voorkom je vervelende verrassingen achteraf.

Hoeveel kost een KoopakteCheck?

De KoopakteCheck kost € 249,- incl. BTW. Daarmee is alles betaald, er zullen geen andere kosten meer bijkomen.

Ik teken toch een voorlopige koopakte, dus niets meer dan een optie op de woning. Ik kan hier toch gewoon nog onderuit?

De term voorlopige koopakte wordt veel gebruikt, maar is eigenlijk onjuist. Een koopakte is namelijk altijd definitief en bindend. Het enige ´voorlopige´ aan de koopovereenkomst is de wettelijke bedenktijd van 3 dagen. Hierdoor mag je als koper, binnen 3 dagen na ondertekening, nog afzien van de koop zonder opgaaf van reden en zonder boete en/of kosten. Daarnaast kun je eventueel een beroep doen op in de koopakte opgenomen ontbindende voorwaarden.

Kan ik nog van de koop af nadat de koopakte is getekend? Ofwel kan ik een getekende koopakte nog ontbinden zonder financiële gevolgen?

Ja, dat kan. Binnen 3 dagen na het ondertekenen (wettelijke bedenktijd) of door een beroep te doen op een ontbindende voorwaarde (zie hieronder).

Wat is een ontbindende voorwaarde?

Een ontbindende voorwaarde is een bepaling in de koopakte. Op het moment dat zich een bepaalde omstandigheid (omschreven in de koopakte) voordoet, kun je als koper nog zonder financiële gevolgen onder de aankoop uit. De meest gebruikte ontbindende voorwaarden zijn het financieringsvoorbehoud, het voorbehoud van bouwkundige keuring en het voorbehoud verkoop eigen woning.

Wat is een financieringsvoorbehoud?

Een financieringsvoorbehoud is een ontbindende voorwaarde, in het geval je geen financiering (hypotheek) kunt krijgen. Wanneer jouw financiering door de bank wordt afgewezen, kun je de koopakte alsnog ontbinden. Je zult de afwijzing van de bank –schriftelijk– moeten aantonen en –eventueel– al gemaakte (notaris)kosten zullen voor jouw rekening komen. Maar dat is beter dan een boete van 10% van de koopprijs.

Wat is een voorbehoud bouwkundige keuring?

Een voorbehoud bouwkundige keuring, ook wel bouwkundig onderzoek genoemd, is een ontbindende voorwaarde, waardoor je de aankoop nog kunt ontbinden in het geval de bouwkundige staat van de woning zou tegenvallen. Wat precies een tegenvallende bouwkundige staat is, zul je moeten afspreken met de verkoper en opnemen in de koopakte. Hetzelfde geldt voor de (notaris)kosten en de kosten van de keuring. Maar zelfs al zijn al deze kosten voor rekening van jou als koper, dan dat is beter dan met een bouwval zitten.

Wat is een voorbehoud verkoop eigen woning?

Een voorbehoud verkoop eigen woning is een ontbindende voorwaarde, waardoor je de aankoop nog kunt ontbinden, in het geval je jouw eigen woning niet verkocht kunt krijgen. De -eventueel- al gemaakte (notaris)kosten zullen dan voor jouw rekening komen, maar dat is beter dan met 2 woningen zitten.

Wat is een 'No-Risk clausule'?

Een No-Risk clausule is een andere benaming voor een voorbehoud verkoop eigen woning.

Hoe doe ik een beroep op een ontbindende voorwaarde?

Dat is afhankelijk van de inhoud van de koopakte. Ontbinding van de koopakte moet in ieder geval schriftelijk. Een brief/fax/mail gericht aan of de verkoper, of de makelaar, of de notaris. Om misverstanden te voorkomen, kun je jouw ontbinding versturen naar allemaal. De reden van een beroep op een ontbindende voorwaarde, zul je vaak ook moeten kunnen aantonen.

Wat doet KoopakteCheck met mijn (persoons)gegevens?

Niets. Je gegevens en de door jou ingezonden koopakte worden na beoordeling door ons vernietigd. KoopakteCheck verstrekt nooit gegevens aan derden.

Kan ik een koop- aanneemovereenkomst laten beoordelen door KoopakteCheck?

Nee. Wij beoordelen uitsluitend koopakten voor bestaande woningen. Van een koop-aanneemovereenkomst is sprake als het gaat om woningen die nog gebouwd moeten worden.

Tot wanneer kan ik (koper) de koopakte ontbinden?

Binnen 3 dagen (wettelijke bedenktijd) na ondertekening van een koopakte kun je deze altijd zonder opgaaf van reden en zonder boete en/of kosten ontbinden. Nadat de bedenktijd voorbij is, zul je, om boetes of kosten te voorkomen, een beroep moeten kunnen doen op een ontbindende voorwaarde.

Wanneer teken ik mijn koopakte?

Je tekent de koopakte wanneer alle afspraken die je met de verkoper hebt gemaakt hierin duidelijk zijn opgenomen.

Hoelang heb ik de tijd om de koopakte te tekenen? Binnen welke termijn moet ik de koopakte tekenen?

Er is geen (wettelijke) termijn voor het ondertekenen van een koopakte.
Jouw verkoper, maar vooral de makelaar, wil dat je de koopakte zo snel mogelijk tekent, liefst nog gisteren. Laat je niet opjagen! Je doet de grootste aankoop in je leven; het is belangrijk dat de koopakte (juridisch) klopt en dat jij weet wat je tekent.

Wat kost het opstellen een koopakte?

De kosten voor het opstellen van een koopakte door KoopakteCheck bedragen € 299 all-in, dus inclusief alle kosten en inclusief omzetbelasting (btw).

Waar moet ik opletten bij (het ondertekenen van) de koopakte?

De aankoop van een woning is de grootste aankoop in je leven. In de koopakte moet je op heel veel dingen letten. Denk bijvoorbeeld eens aan ontbindende voorwaarden, de verschillende termijnen, bijzondere verplichtingen zoals een recht van overpad, (verborgen) gebreken, maar ook alle andere afspraken die je met de verkoper hebt gemaakt.

Wij controleren en beoordelen de koopakte op al deze punten voor je, we kijken daarbij in het kadaster, in de eigendomsakte van de verkoper, in de vragenlijsten en in alle andere stukken die van belang kunnen zijn.